De ceremonie

Te vaak wordt de officiële ceremonie als een verplicht nummer gezien. Het is saai en duurt (te) lang. Maar ja, het moet nou eenmaal even, voor de wet.
En dat is jammer want het is juist heel persoonlijk, mooi, soms beladen en vaak emotioneel. Als trouwambtenaar zie ik het dan ook als een opdracht en uitdaging om de ceremonie mooi, persoonlijk, grappig en waardig te maken. 

Persoonlijk gesprek

Daarom ga ik graag in een vroeg stadium met jullie in gesprek. Bij voorkeur in een voor jullie vertrouwde omgeving. Ergens waar jullie je op je gemak voelen en waar ik misschien al een eerste indruk kan krijgen. Ik hoop leuke en persoonlijke informatie te krijgen over jullie zelf, de families, de keuze van de getuigen, de eerste ontmoeting, de eerste zoen enz. Maar ook praktische zaken zoals muziek tijdens de ceremonie, 

trouwgelofte, ringen of een ander symbool  spreken we af.


Discretie

Met de door jullie vertrouwelijk verkregen informatie zal ik uiterst respectvol en discreet omgaan. Maar ik heb het wél nodig voor de trouwspeech. We spreken met elkaar af wat er absoluut benoemd moet worden maar ook wat er beslist niet aan bod hoeft/mag komen. Indien nodig en gewenst zal ik nog contact zoeken met de ceremoniemeester of familie.
  

Mijn missie

Ik streef ernaar om de ceremonie in een ongedwongen sfeer te laten plaatsvinden. De trouwspeech zal gelardeerd zijn met een gezonde dosis humor. Maar ik hecht er ook veel waarde aan om het officiële Ja-woord en de trouwgelofte tot een waardig moment te maken.